Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
Przyjmowanie skarg i wniosków

Przyjmowanie skarg i wniosków

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu lub Jego Zastępca w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-12.00, a ponadto w środę w godzinach 15.30-17.30, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu (56) 6119200.

 

Skargi/wnioski można składać:

- listownie na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń

- osobiście w Sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, codziennie w godz. 7.30 – 15.30

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@straz.torun.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”

- faxem na nr (56) 6119212

- ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Naczelnikiem Wydziału Organizacyjno – Kadrowego pod nr. (56) 6119220.

 

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
- imię i nazwisko wnoszącego,
- dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 743
Wprowadzony przez: Przemysław Baniecki
Data opublikowania: 2018-03-13 12:49:09
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-03-13 12:49:55 Przemysław Baniecki
Publikacja artykułu