Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
Przetarg - Dostawa 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Przetarg - Dostawa 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Przetarg nieograniczony na zadanie: Przetarg
nieograniczony o wartości powyżej 130 tys. euro na:
Dostawa 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z
napędem 4x2 z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań
ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych GBA
2,5/16+2,5 .

00_Wykaz dok załączonych do SIWZ

04_SIWZ_1 samoch

Zał. 1 siwz. Spectfikacja techniczna

Zał. 2 siwz_Wzór oferty

Zał. 3 siwz_Oświadczenie wykonawcy

Zał. 4 siwz Oświadczenie Grupa Kapitałowa

Zał. 5 siwz_Umowa wzór

Załącznik 2 do Wzoru umowy_Protokól zdawczo odbiorczy

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2611
Wprowadzony przez: Kazimierz Stafiej
Data opublikowania: 2013-08-06 21:23:51
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2013-08-07 07:26:39 Kazimierz Stafiej
2013-08-07 07:23:07 Kazimierz Stafiej
2013-08-06 21:54:16 Kazimierz Stafiej Publikacja artykułu
2013-08-06 21:54:08 Kazimierz Stafiej
2013-08-06 21:43:27 Kazimierz Stafiej
2013-08-06 21:35:14 Kazimierz Stafiej