Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
PRZETARG NIEOGRANICZONY: DOSTAWA UBRAŃ SPECJALNYCH DLA STRAŻAKÓW KM PSP W TORUNIU

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Legionów 70/76
telefon (56) 61 19 200,
fax (56) 61 19 212
e-mail: sekretariat@straz.torun.pl

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę ubrań specjalnych dla strażaków Komendy Miejskiej PSP w Toruniu

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 521
Wprowadzony przez: Kazimierz Stafiej
Data opublikowania: 2018-09-06 13:53:15
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-09-14 14:08:47 Kazimierz Stafiej