Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Wyników na stronę: 10 20 30

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w
Toruniu
87-100 Toruń ul. Legionów 70/76
Ogłoszenie nr 73471 / 22.01.2021
Starszy Inspektor
Do spraw: administracyjnych Wydział Organizacyjno-Kadrowy

MODERNIZACJA SYSTEMU WYCIĄGU SPALIN W JEDNOSTKACH
RATOWNICZO - GAŚNICZYCH KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W TORUNIU

Informacja o prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym nr 1/2020 do służby w PSP

Informacja o prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym nr 4/2020 do służby w PSP

Koordynator ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno - komunikacyjnej.

Informacja nr 4.4/2020. Zakończenie V etapu postępowania kwalifikacyjnego dot. ogłoszenia nr 4/2020

Informacja o prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym nr 3/2020 do służby w PSP

Informacja nr 3.4/2020

Zakończenie III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego dot. ogłoszenia nr 4/2020

 
1 do 10 z 163