Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30Wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na:Remoncie dachu i termomodernizacji budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Paderewskiego 4 w Toruniu”.

Nr sprawy: MT.2370.7.2016

KM PSP w Toruniu ogłasza:

Drugie postępowanie przetargowe na:
"Dostawę 1 sztuki lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 do działań chemiczno-ekologicznych".


Nr referencyjny: MT.2370.8.2016

Przetarg nieograniczony na dostawę 1 sztuki lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 do działań chemiczno-ekologicznych - unieważnienie przetargu
 

II etap termomodernizacji obiektów budowlanych 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

II etap termomodernizacji obiektów budowlanych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

W dniu 10 lutego 2016 r. odbyły się dwa etapy naboru: sprawdzian z pływania na terenie Centrum Sportu i Rekreacji "Olender" w Wielkiej Nieszawce oraz sprawdzian lęku wysokości w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Toruniu.

Do następnego etapu, tj. rozmowa kwalifikacyjna zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

W dniu 8 lutego 2016 r. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Toruniu odbył się kolejny etap naboru – testu wiedzy. Do następnego etapu, tj. sprawdzian z pływania zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

Po przeprowadzeniu w dniu 2 lutego 2016 r. pierwszej części testu sprawności (tj. próba wydolnościowa i podciąganie się na drążku) do kolejnych prób sprawnościowych (tj. bieg na 1000 m i 50 m) zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

Do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego jakim jest test sprawności fizycznej (przeprowadzany zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej) zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

 
1 do 10 z 38